Skincare Routine

Tổ Chức Quy Trình Chăm Sóc Da: Tạo ra thói quen chăm sóc da và sắc đẹp thường nhật của riêng bạn

Patreon
Download on the App Store Get it on Google Play

Biết cách dùng các sản phẩm DECIEM (The Ordinary, NIOD, Hylamide, Fountain) và tạo ra thói quen chăm sóc da và sắc đẹp thường nhật của riêng bạn.

Tính năng chính

Biết cách dùng các sản phẩm DECIEM

Tùy Chỉnh Nâng Cao

Cá nhân hóa tối đa quy trình của bạn

Liên hệ với chúng tôi

Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi hoàn toàn không thu thập thông tin khách hàng từ ứng dụng. Tất cả các thông tin của khách hàng đều ngoại tuyến, được lưu giữ độc lập trên điện thoại của bạn và sẽ không bao giờ được gửi cho chúng tôi hay bên thứ ba nào.

© Mento Apps Ltd. Chú ý, Skincare Routine không phải sản phẩm của DECIEM, The Ordinary hay bất kỳ nhãn hiệu chăm sóc da nào khác.